fbpx

Політизація екологічних питань призвела до валіфікування екологічних феноменів в поняттях “екорозвиток”. “екополітика”, “екологічна безпека” тощо. Зв”язок екополітичних проблем з економікою визначив появу сиснетичних дисциплін, таких як економіка природокористування. Причому, саме природокористування набуло екологічного забарвлення.

що вивчає екологія?

Закономірності впливу екологічних чинників на живі організми. Пристосування живих організмів до дії екологічних чинників. Екологічна ніша як результат пристосування організмів до існування в екосистемі.

Пов’язані Стандарти

Хоча термін екологія введений тільки в 1866 році, історія становлення екології як науки налічує кілька тисяч років. Ще на піраміді Хеопса було знайдено надпис “Люди загинуть від невміння користуватись силами природи і від незнання істинного світу”. Вже в ті далекі часи люди замислювались над явищами природи і розуміли, що людина лише маленька її частинка. Західні алармісти (алармізм – позиція, відповідно до якої людству загрожує загибель читати тут через екологічну катастрофу), наприклад, О.Тоффлер, У.Дуглас, А.Печчеї обгрунтували розуміння сучасної екології як світогляду людства, що прагне не дійти до екологічної катастрофи. Продовженням цієї лінії є трактування екології як основи сучасної ідеології і сучасного світогляду – “екологізму”,що не обмежується суто науковим дослідженням стану довкілля, а входить у всі сфери суспільно-політичної діяльності, економіки, культури, етики.

Методи Та Об ‘єкти Досліджень Екології

Західні дослідники пропонують розрізняти “екологізм” та “инвайронменталізм” . Тому, в світлі постнекласичної науки дихотомія природнє – штучне, природне – культурне виглядає анахронізмом. Класичне екологічне бачення, на думку дослідника, не відповідає реальній ситуації тому, що Земля вивчається так, мов би людина на ній не існує, або її діяльність – лише шкідливий фактор. В той час, як з розвитком суспільства планету Земля творить культура, яка й робить антропогеосферу більш різноманітною порівняно з біосферою.

Що Вивчає Наука Екологія

На засадах популяційного стилю мислення, започаткованого ще Ч. Сформувалась математична екологія, яка, використовуючи імовірнісно-статистичні методи, розглянула проблеми природного добору та боротьби за існування, конкурентні взаємини всередині екосистем, динаміки чисельності тощо ( А. Лотка, В. Вольтерра, С. О. Сєверцов, Г. Ф. Гаузе та ін.). Під її впливом німецький біолог-еволюціоніст Ернст Геккель (1834—1919) запропонував усі процеси і явища, пов’язані з боротьбою за існування і впливом фізичних, абіотичних умов на живі організми, позначати терміном «екологія», обґрунтував особливості цієї галузі знань. Сталося це 14 вересня 1866 року, коли вчений поставив підпис під передмовою до своєї книги «Загальна морфологія організмів». Саме цей день вважають днем визнання екології як науки.

Популяції визначають як певну угруповання особин одного виду, які живуть на одній території і використовують її ресурси. Також особи володіють одним органічним будовою і біологічними властивостями. Тетяна Іванівна , презентація змістовна, актуальна. Сформує в учнів поняття про екологію, як науку та її складову – охорону природи. Ознайомить з об`єктами вивчення екології, дозволить виявляти взаємозв`язки в природі.

Але можливості експерименту в екології обмежені, тому широко застосовується моделювання, зокрема математичне. Разом з обробкою інформації й кількісним аналізом фактичного матеріалу воно входить у розділ теоретичної екології, що має назву математичної екології. Велике значення для розвитку Е.

Тоді, коли вона сформувалася як мисляча істота. Термін «Е.» запропонував в 1866 німецький зоолог Е. Як «загальну науку про стосунки організмів до довкілля, куди ми відносимо в широкому сенсі всі “умови існування”».